روش ارسال سفارشات توسط وبسایت بوفه

ارسال سفارشات وبسایت بوفه از طریق پست انجام میشود و این روند با توجه به خرید مستقیم محصولات از شرکت های تولید کننده و تضمین اصالت کالا و انبار نکردن همه محصولات موجود در وبسایت بین یک الی دو هفته صورت میگیرد و پس از دریافت محصول مورد نظر با استفاده از پست پیشتاز به خریدار ارسال مبشود.